Breaking News

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  

banner-728×90 – top

วันนี้ (8 มิ.ย.66) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นายกเหล่ากาชาด ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ พระอุโบสถ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง.

…………………………………………………….

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts