Breaking News

ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดโรงเรียนพะงันขอบฟ้าโรงเรียนสามัญแห่งใหม่ของ อ.เกาะพะงัน

banner-728×90 – top

วันนี้ (28 พ.ค. 2566) เวลา 11:00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโรงเรียนพะงันขอบฟ้า ณ โรงเรียนพะงันขอบฟ้า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนพะงันขอบฟ้า (PHANGAN HORIZONS SCHOOL) เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ประเภทสามัญศึกษา ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตั้งอยู่เลขที่ 159/10 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดโครงสร้าง

หลักสูตรโรงเรียนเป็น 2 โปรแกรม คือ

1. โปรแกรม ELTP (Excellent Language talent Program) และ

2. โปรแกรม EIP (English Immersion Program)

โดยเน้นให้นักเรียนรอบรู้และเชี่ยวชาญภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย)

รอบรู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและใช้อย่างมีคุณธรรมและมีทักษะชีวิต (ว่ายน้ำ ดนตรี ศิลปะ กีฬา การวางแผนพร้อมสู่อาชีพในอนาคต) มุ่งเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อีกหนึ่งทางเลือก ให้กับผู้ปกครอง

 

นางนฤมล น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะงันขอบฟ้า กล่าวว่า จากแนวคิดของคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องการให้มีโรงเรียน ที่ดี มีคุณภาพให้กับบุตรหลานชาวเกาะพะงัน ได้เลือกเรียนอีก ทางเลือกหนึ่ง ทางคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและ ชุมชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดโรงเรียนอย่างเป็น ทางการ และวันนี้ถือเป็นวัน “กำเนิด” ของโรงเรียนพะงันขอบฟ้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันมงคล วันกำเนิด ปฐมฤกษ์ของโรงเรียน ก็ขออวยพรให้โรงเรียนพะงันขอบฟ้า ได้พัฒนา เจริญรุ่งเรือง เสมือนต้นไม้ใหญ่ ขยายกิ่งก้านสาขาของความรู้สู่เด็กๆ ทั้งของชุมชนเกาะพะงันแห่งนี้ และชนชาติต่างๆ ทั่วโลกที่มาพักอาศัยอยู่ ณ เกาะแห่งนี้ ได้มาร่วมเรียนรู้กับ สถาบันการศึกษาแห่งใหม่นี้สืบไป

ในการนี้มีปลัดอาวุโสเกาะพะงัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ ตัวแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน คณะผู้บริหาร โรงเรียนพะงันขอบฟ้า ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดโรงเรียนดังกล่าวด้วย

…………………………………………

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts