Breaking News

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน พัฒนาเส้นทางสัญจรแห่งใหม่เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

banner-728×90 – top

วันนี้ 12 พ.ค. 66 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน พัฒนาเส้นทางสัญจรแห่งใหม่ ในพื้นที่ชุมชนศรีธานี-ยางงาม พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีสุราษฎร์ธานี โดยโครงการก่อสร้างในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เรื่องความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรั้วปิดทับเส้นทางสัญจรชุมชนศรีธานี – ยางงามนั้น

ซึ่งเส้นทางดังกล่าวประชาชนในชุมชนศรีธานี – ยางงาม ได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า – ออก ที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานปรากฏว่า ขณะนี้โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินโครงการขุดถนน เพื่อก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังอาคารเรียน 6 สุคนธา ซึ่งทำให้ประชาชนในชุมชนศรีธานี – ยางงาม ไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้า – ออก และแนวรั้วที่กำลังก่อสร้างอยู่ ชิดแนวเขตที่ดิน ไม่ได้เว้นช่องทางให้ประชาชนใช้สัญจรเช่นเดิม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าประชาชนในชุมชนศรีธานี – ยางงาม ได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับหากมีถนนเส้นใหม่ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปกครองและนักเรียน จึงได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและประชาชนในพื้นที่ เว้นช่องทางดังกล่าวกว้างประมาณ 3-4 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร (ด้านหลังอาคาร 6 สุคนธา) เพื่อทางเทศบาลฯ จะได้พัฒนาเส้นทางให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี รับทราบปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินโครงการพร้อมด้วยขอความอนุเคราะห์จากประชาชนในการให้ความร่วมมือพัฒนาเส้นทางดังกล่าว ให้เป็นเส้นทางสำหรับประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา และผู้ปกครองจะได้รับ- ส่ง บุตรหลานอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ยังสามารถให้ประชาชนทั่วไปใด้ใช้ประโยชน์ในอนาคตอีกด้วย

…………………………………….

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts