Breaking News

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสานพลังเครือข่าย โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง 2566 ขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชน ด้าน กกต.ยันการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก ยังไม่มีการร้องเรียนในการหาเสียงของผู้สมัคร สส.  

banner-728×90 – top

วันนี้ ที่โรงแรมมาร์ลิน อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสานพลังเครือข่าย โค้งสุดท้าย การเลือกตั้ง สนับสนุนให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดรับกับการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ การพัฒนาจังหวัด นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือนพฤษภาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายศุภพงษ์ เชาว์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม

 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษบทบาทของสื่อมวลชนกับการเลือกตั้ง ส.ส ปี 2566 ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แนวทางการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนและการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

ด้านนายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูงมากเนื่องจากมีผู้สมัคจากหลายพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง อีกทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เพิ่มเขตเลือกตั้งอีก 1 เขต จากเดิม 6 เขตเป็น 7 เขตเลือกตั้ง

ซึ่งพรรคที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งจะเป็นพรรคใหญ่ทั้งนั้น ภายหลังจากที่เปิดลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.สุราษฎร์ธานีมาเหลือเพียง 16 วันที่จะมีการเลือกตั้ง ทาง กกต.ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการคำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากผู้สมัครแต่อย่างใด

………………………………………

ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts