Breaking News

กฟภ.ทุ่ม1,700 ล้าน เชื่อมเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำเกาะเต่า รองรับท่องเที่ยวทะเลดำน้ำบูมก้าวกระโดด

banner-728×90 – top

มื่อวันที่ 29 มีนาคม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้รับประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ได้ว่าจ้างบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)และบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างสายไฟฟ้า เคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 KV 1 วงจรจากเกาะพะงัน ไปยัง เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 45 กิโลเมตร วงเงิน 1,786 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2567 สามารถรองรับ โหลดสูงสุดได้ 24 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงของ ระบบไฟฟ้าบนเกาะเต่าให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างพอเพียง ลดปัญหาไฟฟ้า

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ตามแผนโครงการจะเดินสายเคเบิลใต้น้ำ ขนาด 300ตา รางมิลลิเมตร (45 วงจร-กิโลเมตร)จากอ่าวหินงาม เกาะพะงัน ไปขึ้นที่บริเวณหาดเทียน เกาะเต่า พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่าย หรืองานขยายเขตไฟฟ้าบนเกาะเต่า รวม 21 วงจร-กิโลเมตรและ อุปกรณ์ยกระดับแรงดัน 2 ชุด ซึ่งสายเคเบิลใต้น้ำจะบรรทุกเรือมา ถึงเกาะพะงัน ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าจะใช้เวลาเดินสาย เคเบิลใต้น้ำประมาณ 6 เดือน ปัจจุบันเกาะเต่ามีผู้ใช้ไฟฟ้า 3,554 ครัวเรือน ส่วนราชการ 6 แห่ง กิจการขนาดเล็ก 641 แห่ง โรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท 128 แห่ง และในพื้นที่มีแผนก่อสร้างโรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท อีก 22 แห่ง

เมื่อมีการเดินสายเคเบิลใต้น้ำและขยายเขตไฟฟ้าแล้วจะรองรับการ เพิ่มขึ้นของโรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ทได้อีก 120 แห่งจะเป็นการสนับสนุน พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำดีที่สุดอันดับต้นของโลก โดยปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละกว่า 550,000 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ90 ทำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 63,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2565 การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวมีนักท่องเที่ยวมาเยือน 260,000 คน คาดว่าในปี 2566 การท่องเที่ยวจะเติบโตกว่าอย่างแน่นอนและทำได้เข้า ประเทศจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ” นายวิชวุทย์ กล่าว

/………………………………

ภาพ/ข่าว สปข.5

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts