Breaking News

“หลาดท่อมโรงสี” ในเครือบ้านสวยกรุ๊ป พร้อมสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มใหม่ “ส่งเสริมเกษตรกร กระจายรายได้สู่ชุมชน” คาดปลายปีนี้เริ่มดำเนินการผลิต

banner-728×90 – top

26 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท หลาดท่อมโรงสี จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และทีมงานผู้ร่วมสร้างเข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เบิกฤกษ์ เตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำพืชผักและผลไม้ บริเวณที่ตั้งโรงงาน บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดบรรจบพบรักระหว่างแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวง  ณ ฟาร์มโรงสี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ เล็งเห็น ความสำคัญของผลิตผล และการกระจายรายได้ ของเกษตรกรในพื้นที่  ก่อตั้ง บริษัท หลาดท่อมโรงสี จำกัด ผลิตเครื่องดื่มจากผลผลิตของเกษตรกร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเครื่องดื่มที่มีมูลค่าสูง ซึ่งใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่น เป็นหลัก เพื่อช่วยยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรในภาคใต้  โดยคาดว่าโรงงานจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในช่วงปลายปี 2566 นี้

ที่ผ่านมาบริษัทบ้านสวยกรุ๊ปเข้าไปร่วมสนับสนุนตลาดในระดับชุมชน มีการนำเสนอแนวคิดการทำตลาดให้กับสินค้าชุมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังจากที่พืชกระท่อมเป็นพืชถูกกฎหมาย บริษัทบ้านสวยยังมีแนวคิดที่จะทำหลาดท่อมโรงสี เป็นตลาดกลางรับซื้อใบกระท่อม พร้อมเพิ่มแปลงปลูกพืชกระท่อมเพื่อป้อนเข้าสู่ความต้องการของตลาด ซึ่งคาดว่าในอนาคตหลังจากการผลักดันผลิตเป็นน้ำกระท่อมบรรจุขวดเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายโดยมี อย.กำกับก็จะทำให้ตลาดพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่ง #หลาดท่อมโรงสี #บ้านสวยกรุ๊ป #พร้อมเติบโตไปด้วยกัน www.facebook.com/Ladtomrongsi

………………………………………………………………………………………

ทีมข่าวพลังราษฎร์/เศรษฐกิจ

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts