Breaking News

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ “D-HOPE บ้านหนองปลิง อารยธรรม 1,000 ปี

banner-728×90 – top

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ  “D-HOPE” บ้านหนองปลิง อารยธรรม 1,000  ปี” โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว โดยมีนายกัมปนาถ กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน หน่วยงานปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงาน

นายกรองศักดิ์ กล่าว่า การจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์โปรแกรม การท่องเที่ยวผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ที่ บ้านหนองปลิง อารยธรรม 1,000  ปี”  โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

 เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand-On Program Exhibition : D-HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อให้สามารถรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก แก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป

โดยในวันนี้มีผู้ประกอบการชุมชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำโปรแกรมท่องเที่ยวมาสาธิต จำนวนทั้งสิ้น 12 โปรแกรม ได้แก่ 1. แวะลานผาผึ้ง ชมถ้ำโอสถ 2. สักการะรอยพระพุทธบาท แลวิวปากถ้ำ 3. สำนักสงฆ์ถ้ำพระ 4. ขุมทรัพย์แสนล้าน 5. สวนสละอาทิตย์

6. ดินปลูกขี้ค้างคาวผาผึ้ง 7. ขนมจีนน้ำเคยหน่อปุด8. ไข่ปิ้งหินเผา 9. คัดสรรเพื่อคอกาแฟ Robusta แท้ บ้านนาสาร 10. ขนมจากใจผาผึ้ง 11. จักสานไม้ไผ่ 12 จุดกางเต็นท์ลานผาผึ้ง รวมทั้งได้นำเครือข่าย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 0TOP ในพื้นที่ตำบลบ้านหนอง ปลิง และตำบลอื่นๆ ในอำเภอบ้านนาสาร มาร่วมจัดนิทรรศการและจัดจำหน่าย สินค้าชุมชน

………………………………………………………………………………………

ที่ข่าวพลังราษฎร์/ดี.เจ.พี่หลวง/รายงาน

 

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts