Breaking News

พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมสมาชิกฯเพื่อรับฟังความคิดเห็น การสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สมาชิก 300  กว่าคน ยกมือรับรองกันพรึบ!

banner-728×90 – top

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ห้องศรีวิชัย C-D โรงแรมวังใต้  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ จัดให้มีการประชุมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ทั้ง 7 เขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นไปตามระเบียบ พรบ.การเลือกตั้ง โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน

สำหรับบรรยากาศการประชุมสมาชิกในวันนี้ มีนายธรรมศักดิ์ ชอุ่ม หัวหน้าสาขาลำดับที่ 19 จ.สุราษฎร์ธานี ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ นายทรงพล ชื่นอารมณ์ เป็นเลขาฯในที่ประชุม การดำเนินการประชุมเริ่มต้นจากประธานแจ้งให้ทราบเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการประชุมสมาชิกพรรคเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ

ซึ่งนายธรรมศักดิ์ กล่าวว่าการดำเนินการของพรรคเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  สมาชิกที่มาวันนี้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต้องเป็นผู้ที่ยังมีสภาพเป็นสมาชิกของพรรคอย่างชัดเจน และวันนี้ก็มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นกว่า 400 คนเกินเป้าหมายที่เราต้องการอีกด้วย ก่อนที่จะนำเข้าสู่วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา รับฟังความคิดเห็นให้สมาชิกที่อยู่ภายในห้องยกมือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ที่ประชุมมีมติยกมือสนับสนุนเห็นด้วยต่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตทั้ง 7 เขต และเห็นด้วยกับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้เขต. 1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 310 คะแนน เขต.2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี 278 คะแนน   เขต.3 ปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล 248 คะแนน เขต 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร 254 คะแนน เขต.5 นายสีนิตย์ เลิศไกร 251 คะแนน เขต.6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ 259 คะแนน และเขต.7 นางสาวตวงทอง ประดิษฐพร 270 คะแนน และแบบบัญชีรายชื่อนายบัญญัติ บรรทัดแทน 279 คะแนน

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ และอยู่คู่กับพรรคมาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ต้องต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆ แต่เราก็ยังยืนหยัดด้วยเป็นสถาบันที่มั่นคงมาอย่างยาวนานและไม่หวั่นคู่ต่อสู้ ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นและร่วมกันทำงานกับพรรคตลอดไป

วันนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจกับการเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ในเขต 3 ซึ่งเป็นบุตรของอดีตนายกเทศมนตรีบ้านส้อง ซึ่งลงแทน นางสาววิชิรากรณ์ กาญจนะ ที่ย้ายไปลงพรรครวมไทยสร้างชาติ และนางสาวตวงทอง ประดิษฐพร อดีต สจ.หลานสาว นายสมชาติ ประดิษฐพร ลงเขต7 ซึ่งเป็นเขตที่เพิ่มขึ้นใหม่ต้องลุ้นกับนายธานินท์ นวลวัฒน์ อดีต สจ.ที่ตัดสินใจลงพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเช่นกัน

และมีภาพประทับใจเมื่อนายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ผู้สมัครเขต 6 ก้มลงกราบ มารดานางนิภา พริ้งศุลกะซึ่งเป็นอดีตผู้แทนราษฎรที่ครองใจคนในพื้นที่มาอย่างนานมาคอยให้กำลังใจบุตรชาย

…………………………………………………………………………………………

ทีมข่าวพลังราษฎร์/รายงาน

 

 

 

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts