Breaking News

อ.ท่าฉางบูรณาการร่วมภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดประตูใหญ่พัฒนาการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่

banner-728×90 – top

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด กำนันตำบลเสวียด ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสวียด ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ณ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้ารับมอบทุน 66 ทุน ๆ ละ 500 บาท ถือเป็นการบูรณาการการทำงานของ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมายพัฒนาการศึกษา พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาตำบล ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

………………………………………………………………………………………………….

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts