Breaking News

เกาะเต่าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน Koh Tao Spotlight Fest เทศกาลท่องเที่ยวเกาะเต่าหัวใจยั่งยืน 2023 เที่ยวอย่างรับผิดชอบและมุ่งเป้าความยั่งยืน

banner-728×90 – top

นางรำลึก อัศวชิน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า เปิดเผยว่า เกาะเต่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเยือนสูงถึง 100,000 คน ซึ่งทุกภาคส่วนการท่องเที่ยวบนเกาะเต่า มีความมุ่งมั่นพัฒนา ให้เป็นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียว ที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด และมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยียนได้ตระหนักรักษ์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ในช่วงระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2566 เกาะเต่าจึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ จัดงาน Koh Tao Spotlight Fest “เทศกาลท่องเที่ยวเกาะเต่าหัวใจยั่งยืน 2023” เที่ยวอย่างรับผิดชอบและมุ่งเป้าความยั่งยืน ณ บริเวณหาดทรายรี เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยว และยกระดับ เกาะเต่า แหล่งเรียนดำน้ำของโลก สู่ความเป็นแหล่งเรียนรู้การดำน้ำ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมนักดำน้ำ ชมรมครูดำน้ำไทยเกาะเต่า ชมรมประมงพื้นบ้านเกาะเต่าและภาคีเครือข่ายร้านดำน้ำ ชมรมรักษ์เกาะเต่า สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเต่า

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า กล่าวว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด การปลูกปะการัง การสำรวจสุขภาพปะการัง ป่าของท้องทะเล การทำแนวผูกทุ่นลดการทอดสมอ การเก็บขยะใต้ทะเล ลดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ อาทิ เช่น เต่าทะเลกินถุงพลาสติก เพราะคิดว่าเป็นแมงกะพรุน การทำซั้งปลาดึงดูดสัตว์น้ำเล็กๆให้มาอาศัยอยู่รวมกัน

และการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่าและแหล่งต้นนํ้าของเกาะเต่า การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้และอาชีพสู่ชุมชน อาทิ ผ้ามัดย้อมจากกาบมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด handmade แบบ ออร์แกนิก จากน้ำหมักกากกาแฟเปลือกผลไม้ Sea glass ประดิษฐ์เครื่องประดับจากขยะขวดและเศษแก้วหาดทราย เพื่อเป็นของที่ระลึกกลับสู่ฝั่งกิจกรรม Plas-Tao เปลี่ยนขยะพลาสติกที่รวบรวมได้ จากมหาสมุทรและบนเกาะ ไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ทำมือ เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่จะไปฝังกลบ และป้องกันไม่ให้พลาสติกกลับเข้าสู่ท้องทะเล กิจกรรม Local Zero food waste Gastronomy ที่ใช้วัตถุดิบของชุมชน ทําเมนูอาหาร กระจายรายได้สู่ชุมชนเกาะเต่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด BCG Economy โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวไปสัมผัสการท่องเที่ยวทะเลรักษ์สิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยลดการนำเข้าถุงพลาสติกเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้า เพื่อเกาะเต่าน่าเที่ยวอย่างยั่งยืน

……………………………………………………………………………………………

ภาพ/ข่าว สวท.สมุย

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts