Breaking News

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย กับ สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมและนำเที่ยว ในการผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

banner-728×90 – top

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย กับ สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมและนำเที่ยว ในการผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลังท่องเที่ยวเติบโต แบบก้าวกระโดด ภาคธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลนเแรงงานอย่างมาก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย กับ 9 สถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพป้อนตลาดธุรกิจแรงงานภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในหลากหลายสาขา หลังจากที่การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เติบโตแบบก้าวกระโดด มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่จำนวนมาก แต่ สถานประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวอีกว่า ในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาได้มีการวางแผนผลิตเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และเป็นการเรียนที่มีหลักสูตรทวิภาคีให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานศึกษาจริงและมีค่าตอบแทนในระหว่างการเรียนภายใต้แนวการสอน ให้เด็กได้เรียนรู้ทฤษฎีและมีการฝึกทักษะตรงจากสถานประกอบการเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความขยันและอดทน ซึ่งเกาะสมุยถือเป็นห้องเรียนระดับอินเตอร์ในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ โดยมี นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามฯ

นายสมโชค มีขวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตแรงงานคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2558 เน้นจัดการศึกษาที่ตอบโทย์ความต้องการของสถานปนะกอบการใรพื้นที่ ซึ่งนักศึกษาที่จบออกไปเป็นแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการอย่างมาก

………………………………………………………………………

ทีมงานพลังราษฎร์ ภาพ/ข่าว สวท.สมุย

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts