Breaking News

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ขอบคุณผู้การุณย์ ที่มอบทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 25

banner-728×90 – top

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ขอบคุณผู้การุณย์ ที่มอบทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศักดา สมบูรณ์ลักขณา รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษา ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วนเป็นเกียรติจำนวนมาก

นายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตะหนัก และเล็งเห็นความสำคัญในคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงกำหนดจัด“ขอบคุณผู้การุณย์ที่มอบทุนการศึกษา” โดยสรรหาทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีผลการแข่งขันทางด้านกีฬายอดเยี่ยม รวมทั้งนักเรียนที่มีจิตอาสา และช่วยเหลือกิจกรรมของสังคม

 

 

ซึ่งปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาประกอบด้วยทุนนักกีฬายอดเยี่ยม ทุนนักกีฬาดีเด่น ทุนนักกีฬาคนเก่ง ทุนเรียนดี ประพฤติดี ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนวิชาการดีเด่น ทุนเงินรางวัลนักกีฬา ร่วมทั้งสิ้นจำนวน 124 ทุน พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 22 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301,000 บาท

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของทุนทุกท่าน ที่ได้มอบทุนการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ ขออำนวยอวยพรให้ท่าน และครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง กิจการก้าวหน้า

……………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts