Breaking News

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จัด “โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค”

banner-728×90 – top

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2566 ณ ห้องช้างคลาน 1 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการพัฒนางาน สื่อสารมวลชนและมีผลงานผลิตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จัด “ โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค ”

โดยมี คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวเปิดงาน และบรรยาย หัวข้อ “ ทำความรู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ. )” นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา ทำข่าว – คิดประเด็น การเขียน เรื่องสิทธิผู้บริโภคยังไงให้ปัง หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในการทำข่าวเรื่องสิทธิผู้บริโภค โดย ดร.มนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการข่าวศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา หัวข้อ “ กระบวนการนำเสนอและผลิตข่าวด้วยอินโฟกราฟิก “ โดย ดร.สราวุฒิ ทองศรีคำ นักวิชาการอิสระและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย หัวข้อ “ กระบวนการนำเสนอและผลิตข่าวด้วยคลิปวิดีโอ “ โดย อนิรุตน์ มีสกุล ช่างภาพอิสระ จับกลุ่มฝึกปฏิบัติผลิตชิ้นงานข่าว หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข่าวสิทธิผู้บริโภค โดย นายสถาพร อารักษ์วทนะ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้บรรยายให้ความรู้

ซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ภาคเหนือขึ้นครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสื่อมวลชนจากภาคเหนือ 17 จังหวัดและคณะทำงานสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) กว่า 100 คน

…………………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts