Breaking News

วิทยาลัยการอาชีพไชยา จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนนโยบาย ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ

banner-728×90 – top

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 17

นายณรงค์ กล่าวว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 17 ครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศน

โดยมีการทดสอบจำนวน 3 สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าทดสอบ จำนวน 40 คน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 38 คน และสาขาช่างโทรคมนาคม(ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ 1 จำนวน 15 คน รวมมีผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 93 คน ดำเนินการทดสอบ ระหว่างวันที่ วันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพไชยา #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ10 ปี (ปีการศึกษา 2551,2555,2560)

……………………………….

ภาพ/ข่าว :  งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts