Breaking News

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

banner-728×90 – top

เย็นวันนี้(26 ม.ค.66) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 29/2565 มีมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 12 ครั้ง

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ พระอารามหลวง

และวัดในเขตอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง วัดกลางใหม่ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ และวัดสมหวัง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง.

…………………………………

ภาพ/ข่าว ปชส.สฎ

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

 

 

 

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts