Breaking News

อ.ท่าฉาง ส่งมอบข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 ถุง เป็นของรางวัลงานกาชาดปี 2566 ภายหลังนายอำเภอนำพันธ์ข้าวสมัยเคยอยู่อำเภอชัยบุรีมาส่งเสริมอาชีพให้ชาวอำเภอท่าฉางสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านสำเร็จ

banner-728×90 – top

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2566 โดยได้รับการสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมหัวบอนในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี จากการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลคลองไทรยั่งยืน

นายสุกิจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนเคยเป็นนายอำเภอชัยบุรี ได้มีการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ กับเกษตรกรชาวสวนยาง สวนปาล์ม และเกษตรกรที่ทำข้าวไร่จนเป็นที่รู้จัก ตนเห็นว่าที่อำเภอชัยบุรีมีพันธ์ข้าวหอมหัวบอนที่มีจุดเด่น “เวลาหุงจะมีกลิ่นหอมเหมือนหัวเผือกแต่จะไม่แข็ง” เหมือนกับที่อำเภอไชยาก็จะมีพันธ์ข้าวไชยาที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ภายหลังเมื่อมาย้ายมาเป็นนายอำเภอท่าฉาง

จึงได้นำพันธุ์ข้าวหอมหัวบอนจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชัยบุรี มาทดลองปลูก และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ปลูกเสริมในแปลงยางพาราที่โคนและปลูกยางในปีแรก สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่มีความปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการปลูกข้าวหอมหัวบอนในพื้นที่อำเภอท่าฉาง มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลคลองไทรยั่งยืนโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ทำการ นายเอกชัย สโมสร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 086-2698214

……………………………………………………………………………………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts