Breaking News

ทน.สุราษฎร์ฯ เตรียมเปิดจุดเช็คอินภาพวาดชุมชนเก่าแก่ของเมืองสุราษฎร์ฯ หลังคณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 6 เดือน

banner-728×90 – top

วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ ชุมชนหน้าด่าน –ชุมชนตลาดล่าง  ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และคณะทีมวิจัย เพื่อ “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ดร.นรา พงษ์พานิช ผศ.เดชธรรม สังข์นคร ผศ.ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช ผศ.ดร.พงษ์ ศักดิ์ นพรัตน์ ผศ.เบญจา จริยวิจิตร ดร.ยกสมน  เจ๊ะเฮง ร่วมกันประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะเวลา 6 เดือน พร้อมเดินสำรวจ “ถนนศิลปะวิถีคนบ้านล่าง”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในย่านเมืองเก่าเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คาดว่าเมื่อเปิดอย่างเป็นทางการจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรี นครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน สำหรับชุมบ้านหน้าด่าน กับชุมชน ตลาดล่าง เป็นเมืองเก่าที่มีสิ่งต่างๆที่น่าศึกษาเรียนรู้ การที่มีศิลปินหลายๆท่าน มาร่วมกันวาดภาพฝาผนังในชุมชนเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้ในพื้นที่ ต้องขอบคุณคณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และศิลปินวาดภาพทุดท่านที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา และขอเชิญชวนมาร่วมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนหน้าด่าน และตลาดล่างผ่านทางภาพวาดฝาผนังร่วมกัน

นางสาว นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ถือเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวในเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ทาง ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี คงจะเข้ามาช่วยส่งเสริมโดยการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ และขอเชิญชวนมาเดินเที่ยวและถ่ายภาพฝาผนังสวยๆ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเก่าแห่งนี้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วคุณจะรู้อดีตถึงปัจจุบันอย่างสนุกสนานกับรูปภาพเหล่านี้

นายสุเมธ  จันทร ประธานชุมชนหน้าด่าน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นการตื่นตัว และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน ภาพวาดตามจุดต่างๆจะบ่งบอกถึงอดีตความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งมีสิ่งต่างๆที่น่าศึกษาถ้าได้มาเที่ยวมาเรียนรู้ผ่านภาพวาดฝาผนังก็จะได้รู้ถึงความเป็นมาของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้อีกด้วย

สำหรับภาพวาดฝาผนัง ชุมชนหน้าด่าน-ชุมชนตลาดล่าง เป็นภาพวาดเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตรอก ซอยของชุมแห่งนี้ อาทิเช่น โรงทำทอดมัน  ตรอกโรงหมักเต้าเจี้ยว

ตรอกทำน้ำอัดลมโบราณ โรงงานเลื่อยไม้ในอดีต อู่ซ่อมเรือโบราณ ที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2 ญี่ปุ่นใช้เป็นอู่จอดเรือ ภาพวาดวีถีชุมชน ภาพวาดการตูนเล่มละบาทในอดีต เป็นต้น

………………………………………………………………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts