Breaking News

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำพิธีเปิดอาคารเรียน 115 ปี หลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าขยายโอกาสทางการศึกษาระดับจังหวัด

banner-728×90 – top

วันที่ 6 ธ.ค.65 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 115 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โดยมี พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม

 โดยอาคาร 115 ปี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นอาคารเรียนทดแทนอาคารหลังเดิม เพื่อรองรับจำนวนเด็กนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี รวมทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู บุคลากร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตลอดระยะเวลา 115 ปี ได้สร้างสรรค์ศิษย์ที่มีคุณภาพประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

…………………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts