Breaking News

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน แบบถาวรประจำจังหวัด (Fix it Center) เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชน

banner-728×90 – top

วันที่ 6 ธ.ค.65 ที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนแบบถาวรประจำจังหวัด (Fix it Center) โดยมี นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา ให้เกียรติต้อนรับ  และได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า  การเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนแบบถาวร (Fix it Center ) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยให้นักศึกษาในสถานศึกษาของอาชีวะนำวิชาความรู้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ศูนย์นี้เป็นศูนย์ถาวรแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณร้อยศูนย์ทั่วประเทศ เรามีเป้าหมายจะขยายให้ครบ 200 ศูนย์ และจะขยายลงไปในระดับอำเภอ และระดับตำบลต่อไป

และช่วงนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทางอาชีวะศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง มีการประสานความร่วมมือทั้งระดับจังหวัด ลงไปถึงระดับอำเภอ พร้อมที่จะเข้าไปดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เช่น ขนย้ายสิ่งของ ช่วยในเรื่องของอาหาร เป็นต้น  และภายหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเราก็จะส่งนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ลงไปช่วยเหลือซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบอีกด้วย

สำหรับวันนี้ ทางเลขาฯ ได้มอบน้ำมันเครื่อง จำนวน 50 ลัง ให้กรรมการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา การเรียนในสถานที่จริง และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ในการการดูแลรักษา

สามารถซ่อมบำรุง ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัวเรือนได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดอายุการใช้งาน  ศูนย์ดังกล่าว จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนการใช้บริการศูนย์ได้โดยไม่มีค่าบริการแต่อย่างใด

………………………………………………………………..

ทีมข่าวพลังราษฎร์

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts