Breaking News

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดร่วมกับภาคีสมาคมโรงแรมจังหวัดตราดจัด “เกาะช้างบิกินี่รัน 2022 “

banner-728×90 – top

วันที่9พฤศจิกายน 65 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง  นายศิริศักดิ์ ผดุงโภค นายอำเภอเกาะช้าง ได้เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดกิจกรรมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยจัด”เกาะช้างบิกินี่รัน 2022 “ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 65 เวลา 16.00 น บริเวณหน้าหาดไชยเชษฐ์รีสอร์ทเกาะช้าง

โดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดทริป ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ภาครัฐและเอกชนชาวจังหวัดตราด เพื่อประชาสัม พันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด สู่สาธาร ณะ.

โดยมี นายวิชิต สุกระสูยานนท์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด นายกำพล เจริญขจรกุลประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด

พร้อมกรรมการททท. สำนักงานตราด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตำรวจภูธรเกาะช้าง โรงพยาบาลเกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้างตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตราด zero wave สมาคมโรงแรมจังหวัดตราด เป็นต้น

…………………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts