Breaking News

สุราษฎร์ฯ!!! ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ คุมเข้ม สถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง สถานบันเทิง ตามนโบายสุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย

banner-728×90 – top

เมื่อคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายปกครอง ขานรับนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี  “ลอยกระทงปีนี้ สุราษฎร์ธานีต้องปลอด ภัย” ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ คุมเข้ม ความปลอดภัยสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง และ สถานบริการ สถานบันเทิง ป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย พร้อม ตรวจสอบ อาวุธ ยาเสพติดป้องกันอาชญากรรมทุกประเภท

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ นำโดย นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายณัฐวงศ์ เกตุแทน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฯ

พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง และ สถานบริการสถานบันเทิง ที่คาดว่าจะมีประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ให้วางมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกด้าน ตามนโยบาย “ลอยกระทงปีนี้ สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย”

โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 ชุดปฏิบัติการ เน้นการตรวจสอบสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทงที่มีคนจำนวนมาก อาทิ วัดสมหวังวนาราม บึงขุนทะเล ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เฝ้าระวัง ป้องกันการก่ออาชญากรรม การลักขโมย ล้วงกระเป๋า ฉกชิงวิ่งราว ตลอดจนความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงของสถานที่จัดงาน รวมถึง เข้าตรวจสถานบริการสถานบันเทิง เน้นย้ำเรื่องทางออกทางหนีไฟที่เพียงพอ ไม่ล็อคกุญแจ และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย ตลอดจนเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน เพื่อรับมือสถานการณ์ไม่คาดฝัน นอกจากนี้ ยังกำชับให้ตรวจสอบเข้มข้น เรื่องอาวุธและยาเสพติด รวมถึง ข้อกำหนดอื่นๆ

ด้านปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่เสียสละ ความสุขส่วนตัว มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของการจัดงานลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆ และเน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยความสุภาพ เป็นมิตร รวมถึง ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

……………………………………….

ข่าว/ภาพ – ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts