Breaking News

ชาวสุราษฎร์ฯ กว่า 2 พันคน รวมใจ สู่เป้าหมาย “แผ่นดินไทยไร้ STROKE” เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติฯ 

banner-728×90 – top

วันนี้ ( 30 ต.ค 65) เวลา 05.30 น ณ สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ

ตามโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ โดยมี นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐภาค ภาคเอกชนประชาชน และนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

 โดยพิธีเปิดกิจกรรมฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และรับฟังการกล่าวรายงาน ตามด้วยการอบอุ่นร่างกาย (warm up) และประธานได้ปล่อยขบวนด้วยแตรลม สำหรับการวิ่งครั้งนี้มี 2 แบบ คือ check in SuperMini 14 กิโลเมตร และ Fun Run 5 กิโลเมตร รวมทั้งการปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร ด้วย ซึ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

โครงการแสงนำไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้สุขภาพดีห่างไกลโรค และโรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงเป็นอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง

ทั้งนี้ข้อมูลประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยสโตรค มีจำนวนถึง 1,880 ต่อประชากร 1 แสนคน และพบว่าร้อยละ 5 ของผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาจะเสียชีวิต ร้อยละ 70 พิการ ส่งผลให้เกิดความจำเสื่อม ซึ่งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันทั้งประเทศ คือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

……………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts