Breaking News

นายอำเภอดอนสัก เข้ม! มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดกำลังลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ หวังสร้างความปลอดภัย และแพร่ระบาดในชุมชน

banner-728×90 – top

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 13:00 น. นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอนสัก สั่งการให้ นายวีรยุทธ สังข์สกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอดอนสัก ที่ 14 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหาร หมู่ที่ 2 ต.ดอนสัก  ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานบริษัทซีพีปาล์ม(2550) จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ดอนสัก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโดยได้ทำการตรวจ หาสารเสพติดในปัสสาวะของ พนักงาน และคนงานทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานแต่อย่างใด

นายจักรกฤษณ์ กล่าวว่า การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นทีของอำเภอดอนสัก ได้มีมาตรการป้องกัน และปราบปรามอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะคนงานทั้งชาวไทย และคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ โรงงานของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองหากพบผู้ป่วยก็จะนำไปบำบัดให้กลับมาอยู่กับสังคม สร้างความมั่นคงของครอบครัว และความปลอดภัยในชุมชน

ที่ผ่านมาตนได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมมอบนโยบายเพื่อต่อสู้กับภัยยาเสพติดมาย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้พื้นที่ลงสำรวจหาผู้ป่วยทางจิตที่ตกเป็นทาสยาเสพติด และสร้างความหวาดหวั่นในชุมชน นำเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนที่จะให้เขากลับมาอยู่กับชุมชนได้อย่างปกติสุข

……………………………………………………………………

ทีมข่าวพลังราษฎร์ฯ

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts