Breaking News

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

banner-728×90 – top

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประขุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 กันยายน 2565

สำหรับด้านประชาสัมพันธ์การรับสมัครเดิน – วิ่งการกุศล ด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่บริเวณสนามกีฬา กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณสวนสาธารณนะเกาะลำพู และบริเวณสวนสาธารณะบึงขุนทะเล และจัดทำสปอตวิทยุโดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เกิด”บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม”

โดยมุ่งหวังที่จะให้สังคมไทยมีพลเมืองดีที่มีความมั่นใจมีความเสียสละ กล้าออกมาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยน่าอยู่และให้ความช่วยเหลือพลเมืองดีที่มีความเสียสละ กล้าออกมาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม จึงประสงค์ให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์ พลเมืองดีเพื่อช่วยเหลือพลเมืองดีและครอบครัว ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนฯ ไปแล้ว 59 จังหวัด ยังไม่ได้จัดตั้ง 17 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับเส้นทางการวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากจุดสตาร์สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – ถนนดอนนก – กลับตัวในสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – ถนนดอนนก – สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมวิ่งซุปเปอร์นิมิมาราธอน ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร เส้นทางการวิ่ง จากจุดสตาร์สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – ถนนดอนนก – ศาลหลักเมือง – ถนนหน้าเมือง – ท่าปลาวาฬ -ถนนตลาดใหม่ – โรงแรมวังใต้ – โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี – วัดกลางใหม่ – ถนนศรีเกษม – ค่ายวิภาวดี – สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

……………………………………………………………………………………..

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts