Breaking News

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำนักบาส ทีมชาติ และสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เปิด “คลินิกบาสเกตบอล”สอนให้กับน้องๆนักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

banner-728×90 – top

วันที่ 29 ส.ค.65 ที่ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผศ.เผด็จ นวนหนู น นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ 100 Plus Basketball School Tour 2022 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย เปิด “คลินิกบาสเกตบอล “สอนน้องๆนักเรียนที่สนใจกีฬาบาสเกตบอลเพื่อเพิ่มความรู้ สร้างฝันให้น้องสู่ทีมชาติต่อไป โดยได้รับความร่วมมือของบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัดร่วมกับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติมาให้ความรู้ และทักษะการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกวิธี  โดยมีนายศักดิ์วิทย์ แก้วมีศรี รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และนางรุ้งเพชร รอดแก้ว ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงาน

ผศ.เผด็จ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคลินิกบาสเกตบอล ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชมรมบาสเกตบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดขึ้นในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักกีฬาบาสเกตบอลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ,ความสามารถ ,และประสบการณ์ตรง

จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกบาสเกตบอล จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย และจะได้นำประสบการณ์ดังกล่าว มาพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในโอกาสต่อไป

สำหรับการเปิด คลินิกบาสเกตบอลในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร จากสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จำนวน 7 คน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 126 คน   โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ เช่น สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี , เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ,โรงเยนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ,โรงเรียนเวียงสระ ,โรงเรียนเทพมิตรศึกษา นักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…………………………………………………………………………………………………………….

ทีมข่าวพลังราษฎร์

 

Comments

comments

banner-728×90 – top

Related posts